Giới thiệu

QTS English

QTS English

VIDEO

BLENDED LEARNING là phương pháp học kết hợp giữa hoạt động tại lớp có sự tương tác trực tiếp với giáo viên bản xứ và hoạt động tự học trực tuyến tại nhà linh hoạt 24/7 trên nền tảng công nghệ.

Tại QTS, cách thức dạy và học tích hợp này đã ứng dụng thành công vào cả 3 chương trình QTS English, Diploma và Certificate IV.

Rất nhiều học viên đã THÀNH CÔNG với phương pháp này.

Bạn có muốn TRẢI NGHIỆM?

Phương Pháp Học

QTS - Tổ Chức Giáo Dục Australia Uy Tín

Tin Tức mới