Phá Vỡ Rào Cản Tâm Lý

Có 3 Không Vì 3 Có

3 Không

Không sợ sai
Không sợ chán
Không sợ giao tiếp

3 Có

Có giảng viên sửa lỗi, phản hồi trực tiếp
Có bạn bè từ khắp thế giới cùng học với bạn
Có nơi mà ai cũng muốn nghe bạn nói

Lớp học giao tiếp toàn cầu

Rút Ngắn Tối Đa Thời Gian Thành Thạo Giao Tiếp Tiếng Anh

Giảng Viên Chất Lượng

100% bản ngữ Anh, Úc, Mỹ, chuyên môn sư phạm dày dặn

Công Nghệ Kết Nối Chất Lượng

Kết nối học viên từ 21 quốc gia, hòa mình vào môi trường giao tiếp đa quốc gia 24/7 Mở rộng mối quan hệ với bạn bè quốc tế

Phá Vỡ Rào Cản Không Gian, Thời Gian

Công Nghệ Kết Nối

Trò chuyện thảo luận xuyên lục địa cùng giảng viên bản ngữ, học viên quốc tế 24/7 với chủ đề đa dạng

Giảng Viên Bản Ngữ

Giảng viên bản ngữ Anh, Úc, Mỹ chuyên môn sư phạm dày dặn

Học Viên Quốc Tế

Lớp tối đa 8 học viên cùng trình độ với bạn. Kết nối 4 triệu học viên đến từ 21 quốc gia

Để Giúp Bạn Giao Tiếp Tiếng Anh Lưu Loát

Nghe Tốt Nói Chuẩn

Nghe hiểu không chỉ Tiếng Anh chuẩn Anh, Úc, Mỹ mà còn giọng Ấn, Hàn, Nhật
Phát âm chuẩn dưới sự hướng dẫn của giảng viên bản ngữ

Phản Xạ Nhanh

Nâng cao khả năng thảo luận, phản biện vấn đề theo chủ đề bằng Tiếng Anh

Hãy để chúng tôi chăm sóc cho thời gian học Tiếng Anh của bạn